Browsing by Author Pushak, Ya.Ya.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019An entrepreneurship model of assessing the investment attractiveness of regions (Scopus)Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2018Factors of networked economy development in Ukraine: economic and legal contextПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2019Marketing Tools for Improving Enterprise Performance in the Context of Social and Economic Security of the State: Innovative Approaches to Assessment (Web of Science)Квілінський, О.; Kwilinski, A.; Пайонк, К.; Pajak, K.; Васильчак, С.В.; Vasylchak, S.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Кужьор, П.; Kuzior, P.
2018Modeling of control stability of communication channels in development management conditions (Web of Science)Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
2019Безумовний базовий дохід як інструмент удосконалення системи соціального забезпеченняПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2020Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення : монографіяПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.
2017Ефективність впровадження електронної системи урядування як один з інструментів мережевої економікиПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2018Завдання трудоресурсної безпеки в умовах формування постіндустріальної економічної системиПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2020Корпоративна репутація як ключовий вектор підвищення рівня економічної безпекиПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770
2018Корпоративна соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємств харчової промисловості УкраїниПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
пушак.pdf.jpg2018Корупційні ризики у діяльності суб’єктів господарювання: виявлення, оцінка, мінімізаціяПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2021Легалізація економіки в забезпеченні економічної безпеки суб’єктів господарювання та держави : колективна монографіяРевак, І.О.; Revak, I.O.; Підхомний, О.М.; Pidkhomnyi, O.M.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Воронка, О.З.; Voronka, O.Z.; Харазішвілі, Ю.М.; Kharazishvili, Yu.M.; Ляшенко, В.І.; Liashenko, V.I.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; Хомів, О.В.; Khomiv, O.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Григоришин, Н.О.; Hryhoryshyn, N.O.; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; Мойсеєнко, І.П.; Moiseienko, I.P.; Мойсеєнко, І.В.; Moiseienko, I.V.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; Хомин, О.Й.; Khomyn, O.Y.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; Верескля, М.Я.; Veresklia, M.Ya.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Аніловська, Г.Я.; Anilovska, H.Ya.; Чорненька, О.Р.; Chornenka, O.R.
Пушак.pdf.jpg2011Науково-методичні засади забезпечення економічної безпеки регіону на основі розвитку його агропродовольчої безпекиПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
Пушак.pdf.jpg2013Оцінка тіньової складової в економіці України: методичний аспектПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2020Поглинання та рейдерство в ринковій економіці: навчальний посібникЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
Монографія -  Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції.pdf.jpg2017Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції : монографіяЖивко, З.Б.; Курляк, М.Д.; Пушак, Я.Я.; Ревак, І.О.; Томаневич, Л.М.; Франчук, В.І.; Zhyvko, Z.B.; Kurliak, M.D.; Pushak, Ya.Ya.; Revak, I.O.; Tomanevych, L.M.; Franchuk, V.I.
Пушак.pdf.jpg2015Підходи до управління інвестиційною складовою економічної безпеки: проблеми та перспективи застосуванняПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2018Роль трансферу технологій у забезпеченні економічної безпеки УкраїниПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.
2018Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економікиПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.