Browsing by Author Parasiuk, N.M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2018Compulsory termination of legal entities: Civil legal and criminal issues (Scopus)Юркевич, Ю.М.; Yurkevych, Yu.M.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Вовк, І.В.; Vovk, I.V.; Авраменко, О.В.; Avramenko, O.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
2022Fostering Human Dignity as an Effective Social Measure Against Human Trafficking in Ukraine (Scopus, Web of Science)Брич, Л.П.; Brych, L.P.; ORCID ID: 0000-0002-7079-3726; Созанський, Т.І.; Sozanskyi, T.I.; ORCID ID: 0000-0003-0761-1683; Khyliuk, S.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-7489-9181
2021Protection of patent law objects, created by artificial intelligence (AI) technologies (Web of Science)Павлюк, О.; Pavliuk, O.; ORCID ID: 0000-0002-6165-4767; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; ORCID ID: 0000-0002-7489-9181; Дутко, А.О.; Dutko, A.O.; ORCID ID: 0000-0002-5062-6947; Парасюк, В.М.; Parasiuk, V.M.; ORCID ID: 0000-0002-8195-7597; Стасів, О.В.; Stasiv, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-4846-7035
вибор_докум_ст.pdf.jpg2015Виборчі документи й документи референдуму як предмети складів злочинівПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
Парасюк.pdf.jpg2016Забезпечення порядку виконання зобов’язань: проблемні аспекти єдності цивільно-правового та кримінально-правового регулюванняПарасюк, В.М.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, V.M.; Parasiuk, N.M.
Горопинюк посібник.pdf.jpg2015Збірник задач з кримінального права України: навчальний посібникПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Маковецька, Н.Є.; Makovetska, N.Ye.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Сенько, М.М.; Senko, M.M.
2021Звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів: питання кримінально-правової доцільностіПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
2020Злочини терористичного характеру та законодавчий компромісПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
2019Межі караності злочинів терористичного характеру за кримінальним законодавством УкраїниПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
2022Новий етап гуманізації кримінально-правового впливу щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі: проблема відповідностіПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; ORCID ID: 0000-0001-5740-3124
2020Організаційно-правові основи запобігання тероризму: підручникБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Романцова, С.В.; Romantsova, S.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; Ясінь, І.М.; Yasin, I.M.
Особливості розслідування окремих видів злочинів.pdf.jpg2015Особливості розслідування окремих видів злочинів: збірник методичних рекомендаційАвраменко, О.В.; Avramenko, O.V.; Баб’як, А.В.; Babiak, A.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Бурда, С.Я.; Burda, S.Ya.; Газдайка-Василишин, І.Б.; Hazdaika-Vasylyshyn, I.B.; Гапчич, В.О.; Hapchych, V.O.; Гарасимів, О.І.; Гарасимів, О.І.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Захарова, О.В.; Zakharova, O.V.; Йосипів, А.О.; Yosypiv, A.O.; Ковальчук, В.П.; Kovalchuk, V.P.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Кучер, В.О.; Kucher, V.O.; Марко, С.І.; Marko, S.I.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Пряхін, Є.В.; Priakhin, Ye.V.; Рибалко, В.О.; Rybalko, V.O.; Созанський, Т.І.; Sozanskyi, T.I.; Сорока, С.О.; Soroka, S.O.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
парасюк_стаття_пiдроблення.pdf.jpg2015Підроблення як форма злочинного діяння (проблеми кримінально-правого регулювання)Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
11814-30479-1-SM.pdf.jpg2017Регламентація кримінальної відповідальності за виборчі та референдні злочини: стан законодавчих змінПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Парасюк, В.М.; Parasiuk, V.M.
2020Спеціальна конфіскація та інші заходи кримінально-правового характеру за вчинення злочинів терористичного характеруПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.
2021Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції в Україні: колективна монографіяБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.
2021Якість конструкцій деяких заохочувальних кримінально-правових норм: актуальні питанняПарасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Парасюк, М.В.; Parasiuk, M.V.