Browsing by Author Марченко, О.М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2023Ensuring sustainable development of the enterprise during the transition to industry 5.0 (Scopus)Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-5996-1330; Гук, О.; Huk, O.; ORCID ID: 0000-0002-8129-8392; Боруцька, Ю.З.; Borutska, Yu.Z.; ORCID ID: 0000-0002-5040-8624; Пачева, Н.; Pacheva, N.; ORCID ID: 0000-0001-5093-7908; Зайченко, В.; Zaichenko, V.; ORCID ID: 0000-0001-9523-1220
Е1-2011momsgu.pdf.jpg2011Актуальні загрози фінансово-економічній безпеці суб'єктів господарювання УкраїниМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
2019Безумовний базовий дохід як інструмент удосконалення системи соціального забезпеченняПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2023Бренд-менеджмент у сучасному бізнесі : навчальний посібникМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2022Вирощування жита в контексті продовольчої та екологічної безпеки УкраїниМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-5996-1330; Оробчук, М.Г.; Orobchuk, M.H.; ORCID ID: 0000-0002-0801-658X
2024Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографіяВисоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.; Вавринів, О.С.; Vavryniv, O.S.; Кузьо, О.Б.; Kuzo, O.B.; Лялюк, Г.Г.; Lialiuk, H.H.; Борисюк, О.М.; Borysiuk, O.M.; Шиделко, А.В.; Shydelko, A.V.; Козира, П.В.; Kozyra, P.V.
марченко.pdf.jpg2017Головне завдання досягнення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва УкраїниМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2020Економічна безпека підприємств харчової промисловості як передумова продовольчої безпеки державиПушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-5996-1330
марченко.pdf.jpg2017Напрями вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництваМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
Е2-2012mombsd--.pdf.jpg2012Необхідність поліпшення економічної безпеки сільських домогосподарствМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2021Практикум з менеджменту : навчальний посібникМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2018-2-10.pdf.jpg2018Пріоритети зміцнення ресурсної безпеки орендного сільськогосподарського землекористуванняМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.; Ревак, І.О.; Revak, I.O.
2021Ресурсна безпека сільськогосподарського землекористуванняОробчук, М.Г.; Orobchuk, M.H.; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2020Розвиток гречкосіяння як актуальний напрям забезпечення продовольчої безпеки УкраїниМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-5996-1330
Марченко.pdf.jpg2015Стратегічні завдання забезпечення економічної безпеки особи в УкраїніМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2021Сучасні методи забезпечення ресурсної безпеки сільськогосподарського землекористуванняМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.; ORCID ID: 0000-0001-5996-1330; Оробчук, М.Г.; Orobchuk, M.H.; ORCID ID: 0000-0002-0801-658X
Марченко-автореф.pdf.jpg2008Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки України: авторефератМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2007Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки України: дисертаціяМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.
2020Фінансова безпека держави : навчальний посібникМарченко, О.М.; Marchenko, O.M.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Ревак, І.О.; Revak, I.O.