Browsing by Author Огірко, О.І.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019-10Anti-crisis strategy in the system of ensuring financial security of the engineering enterprise: theoretical and practical aspect (Scopus)Силкін, О.С.; Sylkin, O.S.; Кристиняк, М.; Krystyniak, M.; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; Ратушняк, Ю.; Ratushniak, Yu.
2018Assessing the financial security of the engineering enterprises as preconditions of application of anti-crisis management: practical aspect (Scopus)Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.
2021Investigation of the LoRa Transceiver in Conditions of Multipath Propagation of Radio SignalsКучеров, Д.; Kucherov, D.; Березкін, А.; Berezkin, A.; Наконечний, В.; Nakonechnyi, V.; Сущенко, О.; Sushchenko, O.; Огірко, І.В.; Ohirko, I.V.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; Скриньковський, Р.М.; Skrynkovskyi, R.M.
2023Project Management for Ensuring Sustainable Development of the SocioEconomic System: a Case of Integral Assessment (Scopus)Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Равлінко, З.П.; Ravlinko, Z.P.; Петруха, Н.М.; Petrukha, N.M.; Мохонько, Г.А.; Mokhonko, H.A.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
2018Аудит інформаційних систем і технологій як інструмент стратегічного управління підприємствомОгірко, О.І.; Ohirko, O.I.
2021Вплив інформаційних технологій та ресурсів на психологічну безпеку в умовах пандеміїСтоляренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.; ORCID ID: 0000-0002-8219-8414; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-4805-1494; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329
2018Лінгвістичний підхід у системі управління проектами на основі аналізу умов прийняття альтернативних рішеньЮзевич, В.М.; Yuzevych, V.M.; Крап, Н.П.; Krap, N.P.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.
2020Методи комп’ютерного моделювання фізико-механічних полів у поліграфіїЯсінський, М.Ф.; Yasinskyi, M.F.; Ясінська­-Дамрі, Л.М.; Yasinska­-Damri, L.M.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; Огірко, І.В.; Ohirko, I.V.
2016Моделювання інформаційних технологій діаграмами ІсікавиОгірко, О.І.; Ohirko, O.I.; Пілат, О.Ю.; Pilat, O.Yu.; Романюк, О.П.; Romaniuk, O.P.
2021Напрями забезпечення лістингу цінних паперів на вітчизняному фондовому ринкуШевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-4805-1494
2021Напрями забезпечення лістингу цінних паперів на вітчизняному фондовому ринку оцінки економічних ризиків для прийняття рішень щодо інвестуванняШевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-4805-1494
2023Особливості використання інформаційних технологій при викладанні вищої математикиОгірко, О.І.; Ohirko, O.I.
2021Проблеми забезпечення лістингу акцій на фондовому ринку УкраїниШевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-4805-1494
2022Стратегічне планування як фактор державного управління в УкраїніКовалів, М.В.; Kovaliv, M.V.; Скриньковський, Р.М.; Skrynkovskyi, R.M.; Єсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; Хмиз, М.В.; Khmyz, M.V.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Князь, С.В.; Kniaz, S.V.; Хмиз, В.; Khmyz, V.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.
теорія ймовірностей підручник.pdf.jpg2017Теорія ймовірностей та математична статистика: навчальний посібникОгірко, О.І.; Галайко, Н.В.; Ohirko, O.I.; Halaiko, N.V.
Огірко автореф.pdf.jpg2013Інформаційна технологія для визначення енергетичних характеристик поверхневих шарів металів: авторефератОгірко, О.І.; Ohirko, O.I.
Огірко dus.pdf.jpg2013Інформаційна технологія для визначення енергетичних характеристик поверхневих шарів металів: дисертаціяОгірко, О.І.; Ohirko, O.I.
2017Інформаційна технологія та формула управління змінамиСерант, А.; Serant, A.; Огірко, І.В.; Ohirko, I.V.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I.
2016Інформаційна технологія управління проектамиОгірко, О.І.; Ohirko, O.I.; Крап-Спісак, Н.; Krap-Spisak, N.