Browsing by Author Hrabar, N.M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Models of legal regulation of spousal separate residence regime in the countries of the European Union and Ukraine (Web of Science)Верба-Сидор, О.Б.; Verba-Sydor, O.B.; Воробель, У.Б.; Vorobel, U.B.; Дутко, А.О.; Dutko, A.O.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; ORCID ID: 0000-0001-9254-9575; ORCID ID: 0000-0003-0480-5394; ORCID ID: 0000-0001-5622-1046; ORCID ID: 0000-0001-5533-6765
grabar.pdf.jpg2007Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні: авторефератГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
grabar admin pravovu statys.pdf.jpg2008Адміністративно-правовий статус біженців в Україні: монографіяГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
2020Виконавче провадження: навчальний посібник (у схемах і таблицях)Юркевич, Ю.М.; Yurkevych, Yu.M.; Верба-Сидор, О.Б.; Verba-Sydor, O.B.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; Дутко, А.О.; Dutko, A.O.; Воробель, У.Б.; Vorobel, U.B.
2020Вплив фінансової кризи в Україні 2014-2015 років на рівень фінансової безпеки банків (Web of Science)Алькема, В.Г.; Alkema, V.H.; ORCID ID: 0000-0001-5997-7076; Завербний, А.С.; Zaverbnyi, A.S.; ORCID ID: 0000-0001-7307-536X; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; ORCID ID: 0000-0001-5533-6765; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; ORCID ID: 0000-0001-5631-9297; Барилюк, М.-М.Р.; Baryliuk, M.-M.R.; ORCID ID: 0000-0001-7453-6439
2019Державне забезпечення трудових прав внутрішньо переміщених осібГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; Парасюк, М.В.; Parasiuk, M.V.
СТАТТЯ_ГРАБАР Н.М..pdf.jpg2017До питання діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особамГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; Федик, С.Є.; Fedyk, S.Ye.
2019Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навчальний посібникАндрусів, У.Б.; Andrusiv, U.B.; Верба-Сидор, О.Б.; Verba-Sydor, O.B.; Верхола, Ю.В.; Verkhola, Yu.V.; Вовк, М.З.; Vovk, M.Z.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; Дутко, А.О.; Dutko, A.O.; Заяць, О.С.; Zaiats, O.S.; Кельман, Л.М.; Kelman, L.M.; Майкут, Х.В.; Maikut, Kh.V.; Михайлів, М.О.; Mykhailiv, M.O.; Пасайлюк, І.В.; Pasailiuk, I.V.; Петрончак, Ю.О.; Petronchak, Yu.O.; Рабінович, С.П.; Rabinovych, S.P.; Романів, Х.Б.; Romaniv, Kh.B.; Юркевич, Ю.М.; Yurkevych, Yu.M.
2018Порівняльно-правовий аналіз майнової відповідальності у цивільному праві та матеріальної відповідальності у трудовому правіПарасюк, М.В.; Parasiuk, M.V.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
2020Правове регулювання цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносинГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
2019Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: навчальний посібникЮркевич, Ю.М.; Yurkevych, Yu.M.; Андрусів, У.Б.; Andrusiv, U.B.; Верба-Сидор, О.Б.; Verba-Sydor, O.B.; Вовк, М.З.; Vovk, M.Z.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; Дутко, А.О.; Dutko, A.O.; Заяць, О.С.; Zaiats, O.S.; Майкут, Х.В.; Maikut, Kh.V.; Михайлів, М.О.; Mykhailiv, M.O.; Романів, Х.Б.; Romaniv, Kh.B.
НІВ_2019(7)-71-81.pdf.jpg2019Принципи адміністративної діяльності поліції в сфері забезпечення прав і свобод громадянПарасюк, М.В.; Parasiuk, M.V.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
2018Сімейне право України: підручникВерба-Сидор, О.Б.; Verba-Sydor, O.B.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.; Демків, Р.Я.; Demkiv, R.Ya.; Дутко, А.О.; Dutko, A.O.; Євхутич, І.М.; Yevkhutych, I.M.; Курило, Т.В.; Kurylo, T.V.; Кучер, В.О.; Kucher, V.O.; Майкут, Х.В.; Maikut, Kh.V.; Парасюк, В.М.; Parasiuk, V.M.; Парасюк, М.В.; Parasiuk, M.V.
Кучер Трудове право посібник.pdf.jpg2017Трудове право України: навчальний посібникКучер, В.О.; Курило, Т.В.; Парасюк, В.М.; Грабар, Н.М.; Євхутич, І.М.; Демків, Р.Я.; Татарин, І.І.; Kucher, V.O.; Kurylo, T.V.; Parasiuk, V.M.; Hrabar, N.M.; Yevkhutych, I.M.; Demkiv, R.Ya.; Tataryn, I.I.
2020Цивільне право України (загальна частина) (у схемах та таблицях): навчальний посібникПарасюк, М.В.; Parasiuk, M.V.; Парасюк, В.М.; Parasiuk, V.M.; Грабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
Парасюк Грабар цивільне право.pdf.jpg2014Цивільне право України в схемах: навчальний посібникПарасюк, В.М.; Парасюк, М.В.; Грабар, Н.М.; Parasiuk, V.M.; Parasiuk, M.V.; Hrabar, N.M.
КУЧЕР Цивільне пРаво ПІДРУЧНИК ТОМ 1.pdf.jpg2014Цивільне право України: підручник: в 2 томахРабінович, С.П.; Кучер, В.О.; Курило, Т.В.; Коссак, С.М.; Парасюк, М.В.; Михайлів, М.О.; Апопій, І.В.; Парасюк, В.М.; Грабар, Н.М.; Дутко, А.О.; Майкут, Х.В.; Несімко, О.Д.; Верес, І.Я.; Андрусів, У.Б.; Верба-Сидор, О.Б.; Баліцька, О.Ю.; Вовк, М.З.; Воробель, У.Б.; Гарасимів, О.Ю; Дмитрик, І.В.; Євхутич, І.М.; Шев’як, О.В.; Rabinovych, S.P.; Kucher, V.O.; Kurylo, T.V.; Kossak, S.M.; Parasiuk, V.M.; Mykhailiv, M.O.; Apopii, I.V.; Parasiuk, M.V.; Hrabar, N.M.; Dutko, A.O.; Maikut, Kh.V.; Nesimko, O.D.; Veres, I.Ya.; Andrusiv, U.B.; Verba-Sydor, O.B.; Balitska, O.Yu.; Vovk, M.Z.; Vorobel, U.B.; Harasymiv, O.Yu.; Dmytryk, I.V.; Yevkhutych, I.M.; Sheviak, O.V.
КУЧЕР Цивільний ПРОЦЕС ПІДРУЧНИК.pdf.jpg2016Цивільний процес України: підручникКучер, В.О.; Курило, Т.В.; Парасюк, В.М.; Парасюк, М.В.; Грабар, Н.М.; Татарин, І.І.; Баліцька, О.Ю.; Євхутич, І.М.; Kucher, V.O.; Kurylo, T.V.; Parasiuk, V.M.; Parasiuk, M.V.; Hrabar, N.M.; Tataryn, I.I.; Balitska, O.Yu.; Yevkhutych, I.M.
1-2010gnmdua.pdf.jpg2010Цивільно-правове регулювання та принципи діяльності української адвокатуриГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.
Грабар.pdf.jpg2012Щодо легалізації евтаназії як законодавчого закріплення права громадян України на гідну смертьГрабар, Н.М.; Hrabar, N.M.