Browsing by Author Lutsyk, V.V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020International Practice of Legal Support of Cyber Security of the Country (Scopus)Созанський, Т.І.; Sozanskyi, T.I.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; Туз, Н.Д.; Tuz, N.D.
2018Preservation of the territorial integrity of Ukraine in ATO conditions by criminal justice meansЛуцик, В.В.; Lutsyk, V.V.
2019Кримінальний процес: підручник. Частина 1Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2019Кримінальний процес: підручник. Частина 2Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Дуфенюк, О.М.; Dufeniuk, O.M.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2021Кримінально-процесуальний статус викривача: проблемні питанняЛуцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.
2022Науково-практичний коментар до Розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України «Заходи забезпечення кримінального провадження»Аленін, Ю.П.; Alenin, Yu.P.; Багрій, М.В.; Bahrii, M.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гринюк, В.О.; Hryniuk, V.O.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Зіньковський, І.П.; Zinkovskyi, I.P.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Ковальчук, С.О.; Kovalchuk, S.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Острогляд, О.В.; Ostrohliad, O.V.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Фоміна, Т.Г.; Fomina, T.H.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
2020Організаційно-правові основи запобігання тероризму: підручникБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Красницький, І.В.; Krasnytskyi, I.V.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Парасюк, Н.М.; Parasiuk, N.M.; Романцова, С.В.; Romantsova, S.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.; Яремко, Г.З.; Yaremko, H.Z.; Ясінь, І.М.; Yasin, I.M.
36.pdf.jpg2018Повноваження національного агентства з питань запобігання корупціїСозанський, Т.І.; Sozanskyi, T.I.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.
2019Прокурорське право: навчальний посібникБроневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Телефанко, Б.М.; Telefanko, B.M.
2020Розкажи мені що сталося, або зізнайся. Дослідження про процесуальне інтерв’ю. Аналіз міжнародного досвіду. Опис узагальненої моделі. Аналіз національної системи підготовки та практикиБєлоусов, Ю.; Bielousov, Yu.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Деркач, С.; Derkach, S.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Орлеан, А.; Orlean, A.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Філоненко, Т.; Filonenko, T.; Яворська, В.; Yavorska, V.
2022Участь викривача у кримінальному провадженні: питання нормативної регламентаціїЛуцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.