Browsing by Author Zhyvko, Z.B.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 27 to 46 of 103 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Монографія - Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні.pdf.jpg2017Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографіяБлага, Н.В.; Васильчак, С.В.; Висоцька, І.Б.; Вінічук, М.В.; Галайко, Н.В.; Горалько, О.В.; Живко, З.Б.; Копитко, М.І.; Курляк, М.Д.; Левків, Г.Я.; Леськів, Г.З.; Марченко, О.М.; Михаліцька, Н.Я.; Наконечна, Н.В.; Огірко, О.І.; Піцур, Я.С.; Пушак, Я.Я.; Руда, О.І.; Сватюк, О.Р.; Франчук, В.І.; Хомів, О.В.; Цвайг, Х.І.; Штангрет, М.Й.; Blaha, N.V.; Vasylchak, S.V.; Vysotska, I.B.; Vinichuk, M.V.; Halaiko, N.V.; Horalko, O.V.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.; Kurliak, M.D.; Levkiv, H.Ya.; Leskiv, H.Z.; Marchenko, O.M.; Mykhalitska, N.Ya.; Nakonechna, N.V.; Ohirko, O.I.; Pitsur, Ya.S.; Pushak, Ya.Ya.; Ruda, O.I.; Svatiuk, O.R.; Franchuk, V.I.; Khomiv, O.V.; Tsvaih, Kh.I.; Shtanhret, M.Y.; Столяренко, О.О.; Stoliarenko, O.O.
2022Аналіз загроз прісноводній безпеціЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Стадник, М.Є.; Stadnyk, M.Ye.; ORCID ID: 0000-0002-5383-5648
Банківська діяльність.pdf.jpg2012Банківська діяльність: навчальний посібникЖивко, З.Б.; Копитко, М.І.; Zhyvko, Z.B.; Kopytko, M.I.
2013Визначення бюджету на створення і утримання комплексної системи економічної безпеки підприємства: інформаційно-аналітичний аспект (Scopus)Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
2022-04-20Виникнення та розвиток управлінсько-безпекового консультуванняЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.
2021Вплив легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на економічну безпекуЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Родченко, С.С.; Rodchenko, S.S.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.
2021Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінкиЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Орлова-Курилова, О.В.; Orlova-Kurylova, O.V.; ORCID ID: 0000-0001-8382-8070; Боруцька, Ю.З.; Borutska, Yu.Z.; ORCID ID: 0000-0002-5040-8624; Березовський, Д.О.; Berezovskyi, D.O.; ORCID ID: 0000-0001-9529-8505
2018Діагностика рівня економічної безпеки ПАТ КБ «Приватбанк»Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Горалько, О.В.; Horalko, O.V.
Живко.pdf.jpg2016Екологобезпечне функціонування ринку сільськогосподарських земель в УкраїніЖивко, З.Б.; Руда, О.І.; Zhyvko, Z.B.; Ruda, O.I.
2019Економічна безпека держави: навчально-методичний посібникЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Черевко, О.В.; Cherevko, O.V.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Зачосова, Н.В.; Zachosova, N.V.; Живко, М.О.; Zhyvko, M.O.; Середа, В.В.; Sereda, V.V.; Занора, В.О.; Zanora, V.O.; Бієвець, А.В.; Biievets, A.V.
економічна безпека підприємств підручник.pdf.jpg2011Економічна безпека підприємств: підручникЖивко, З.Б.; Керницька, М.І.; Zhyvko, Z.B.; Kernytska, M.I.
Живко економ безпека монограф.pdf.jpg2012Економічна безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення та управління: монографіяЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
2014Експертне оцінювання при проведенні моніторингу системи економічної безпеки підприємстваЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
Живко.pdf.jpg2013Забезпечення експертної оцінки системи економічної безпеки підприємстваЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
E2-2009zzbebb.pdf.jpg2009Забезпечення конкурентного середовища як складової системи економічної безпеки бізнесуЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
2014Забезпечення моніторингу системи економічної безпеки підприємстваЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
Живко.pdf.jpg2015Забезпечення соціально-економічної безпеки держави через призму кадрової безпеки підприємстваЖивко, З.Б.; Сліпа, О.З.; Zhyvko, Z.B.; Slipa, O.Z.
2014Защита субъектов хозяйствования от рейдерских захватов: схемы и критерии определенияЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.
2020Звітність аграрних підприємств: зарубіжна й вітчизняна практикаЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; ORCID ID: 0000-0002-4045-669X; Гнатишин, Л.Б.; Hnatyshyn, L.B.; ORCID ID: 0000-0003-4425-0514; Прокопишин, О.С.; Prokopyshyn, O.S.; ORCID ID: 0000-0002-7027-3499; Ціцька, Н.Є.; Tsitska, N.Ye.; ORCID ID: 0000-0003-4413-074X
2018Кадрова безпека через призму понятійно-категоріального апарату економічної безпеки підприємстваЖивко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Воронка, О.З.; Voronka, O.Z.