Browsing by Author Гловюк, І.В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Criminal proceedings regarding enforced disappearance in Ukraine: issues of normative regulation // Law and Border: Addressing Security Threats at the Ukrainian Border : collective monographГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.
2021Implementing ICT into language and law classroom to develop law students’ communicative competence (Scopus)Юлінецька, Ю.В.; Yulinetska, Yu.V.; ORCID ID: 0000-0002-4357-5811; Бабій, О.Ю.; Babii, O.Yu.; ORCID ID: 0000-0002-0375-7450; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Степаненко, А.С.; Stepanenko, A.S.; ORCID ID: 0000-0001-8824-2212; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; ORCID ID: 0000-0002-9412-3727
2021Mission completed? Чим відрізняється закінчення від завершення досудового розслідування з погляду допустимості доказівГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.
2019Modern challenges to engagement an expert in criminal proceedings on economic crimes in Ukraine (Web of Science)Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702
2021Noblesse oblige? Відмова засудженого від касаційної скарги захисника: КПК проти Закону про адвокатуруГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.
2019Physiological and psychological condition of victim of criminal offense in Ukraine (Web of Science)Мудрак, І.; Mudrak, I.; ORCID ID: 0000-0003-2456-0515; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Мурзановська, А.; Murzanovska, A.; ORCID ID: 0000-0001-8645-0261; Волошина, В.; Voloshyna, V.; ORCID ID: 0000-0001-8772-4172
2022Відмова від обвинувачення у кримінальних провадженнях за ст. 153 КК України: питання ідентифікаціїГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.
2019До проблематики оскарження незаконного затримання особи в кримінальному провадженніГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Малахова, О.; Malakhova, O.
2022До розробки концепту позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини у кримінальному провадженні (на прикладі статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-1364-1272; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369; Дроздова, О.; Drozdova, O.; ORCID ID: 0000-0002-8018-8116
2021Забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги: аналіз новел за законом України № 1637-IXГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.
2022Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» № 2137–IX: аналіз новел кримінального провадженняГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2020Застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному провадженні України в контексті практики Європейського Суду з прав людиниГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.
2022Зловживання процесуальними правами у кримінальному провадженні: питання релевантності концепціїГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-1364-1272; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369; Дроздова, О.; Drozdova, O.; ORCID ID: 0000-0002-8018-8116
2022Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства: навчальний посібникГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Горпинюк, О.П.; Horpyniuk, O.P.; Дільна, З.Ф.; Dilna, Z.F.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Лащук, Н.Р.; Lashchuk, N.R.; Лісіцина, Ю.О.; Lisitsyna, Yu.O.; Максимович, Р.Л.; Maksymovych, R.L.; Навроцька, В.В.; Navrotska, V.V.; Романцова, С.В.; Romantsova, S.V.; Серкевич, І.Р.; Serkevych, I.R.; Устрицька, Н.І.; Ustrytska, N.I.
2019Конституційно-юрисдикційний захист права людини на свободу: кримінально-процесуальний аспектГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.
2022Контекстуальні елементи у провадженнях щодо воєнних злочинів: предмет доказування sui generisГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.
2022Кримінальне провадження в умовах воєнного стануГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2022Кримінальний процес: підручник. Частина 1Басиста, І.В.; Basysta, I.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кудінов, С.С.; Kudinov, S.S.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Майстренко, М.М.; Maistrenko, M.M.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2021Кримінально-процесуальний статус викривача: проблемні питанняЛуцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.
2015Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографіяГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.