Browsing by Author Zavtur, V.A.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Effectiveness standards for investigation of corruption crimes: theory and practiceОстрогляд, О.В.; Ostrohliad, O.V.; ORCID ID: 0000-0003-0003-3075; Торбас, О.; Torbas, O.; ORCID ID: 0000-0002-1465-4238; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369; Сидорчук, В.; Sydorchuk, V.; ORCID ID: 0000-0001-8457-1633; Федорів, О.М.; Fedoriv, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-0420-0862
2024The use of video and audio recordings provided by victims of domestic violence as evidence (Scopus)Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369; Зіньковський, І.П.; Zinkovskyi, I.P.; ORCID ID: 0000-0002-2867-3245; Федоров, І.В.; Fedorov, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-8234-797
2022До розробки концепту позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини у кримінальному провадженні (на прикладі статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-1364-1272; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369; Дроздова, О.В.; Drozdova, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-8018-8116
2022Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» № 2137–IX: аналіз новел кримінального провадженняГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2022Зловживання процесуальними правами у кримінальному провадженні: питання релевантності концепціїГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; ORCID ID: 0000-0003-1364-1272; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369; Дроздова, О.В.; Drozdova, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-8018-8116
2023Кримінальне провадження в Україні в режимі воєнного стану // The Challenges and Opportunities in Law. Ukrainian Case under the Conditions of War: MonographГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; ORCID ID: 0000-0002-5685-3702; ORCID ID: 0000-0002-7171-2369
2022Кримінальне провадження в умовах воєнного стануГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2022Кримінальний процес: підручник. Частина 1Басиста, І.В.; Basysta, I.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кудінов, С.С.; Kudinov, S.S.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Майстренко, М.М.; Maistrenko, M.M.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2022Кримінальний процес: підручник. Частина 2Басиста, І.В.; Basysta, I.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кудінов, С.С.; Kudinov, S.S.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Майстренко, М.М.; Maistrenko, M.M.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2022Кримінальний процес: підручник. Частина 3Басиста, І.В.; Basysta, I.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гуцуляк, Ю.В.; Hutsuliak, Yu.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Коміссарчук, Ю.А.; Komissarchuk, Yu.A.; Кудінов, С.С.; Kudinov, S.S.; Кунтій, А.І.; Kuntii, A.I.; Майстренко, М.М.; Maistrenko, M.M.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Ряшко, О.В.; Riashko, O.V.; Татарин, І.І.; Tataryn, I.I.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.; Шехавцов, Р.М.; Shekhavtsov, R.M.
2022Науково-практичний коментар до Розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України «Заходи забезпечення кримінального провадження»Аленін, Ю.П.; Alenin, Yu.P.; Багрій, М.В.; Bahrii, M.V.; Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; Броневицька, О.М.; Bronevytska, O.M.; Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Гринюк, В.О.; Hryniuk, V.O.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.; Зіньковський, І.П.; Zinkovskyi, I.P.; Климкевич, Р.А.; Klymkevych, R.A.; Ковальчук, С.О.; Kovalchuk, S.O.; Луцик, В.В.; Lutsyk, V.V.; Острогляд, О.В.; Ostrohliad, O.V.; Пашковський, М.І.; Pashkovskyi, M.I.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Фоміна, Т.Г.; Fomina, T.H.; Хитра, А.Я.; Khytra, A.Ya.
2022Новели здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: зміни до КПК України від 03 березня 2022 та роз’яснення Верховного СудуГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2022Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 03 травня 2022)Гловюк, І.В.; Дроздов, О.М.; Тетерятник, Г.К.; Фоміна, Т.Г.; Рогальська, В.В.; Завтур, В.А.; Hloviuk, I.V.; Drozdov, O.M.; Teteriatnyk, H.K.; Fomina, T.H.; Rohalska, V.V.; Zavtur, V.A.
2022Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 серпня 2022 року). Видання 3Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Фоміна, Т.Г.; Fomina, T.H.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2023Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 30 грудня 2022 р.). Видання 4.Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Дроздов, О.М.; Drozdov, O.M.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Фоміна, Т.Г.; Fomina, T.H.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2022Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року)Гловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Тетерятник, Г.К.; Teteriatnyk, H.K.; Рогальська, В.В.; Rohalska, V.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.
2022Тенденції змін кримінальної юстиції в умовах війни та права людини // The Russian-Ukrainian war (2014-2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monographГловюк, І.В.; Hloviuk, I.V.; Завтур, В.А.; Zavtur, V.A.